Innbydelse Nord-Norsk Mesterskap alpint

Ankenes Alpinklubb inviterer til Nord-Norsk mesterskap alpint fredag til søndag, 2. – 4. mars i Ankenes Alpinanlegg. Rennet omfatter aldersgruppene U10 år og yngre t.o.m. senior 2. Rennet er i kvalik til nasjonale mesterskap for gruppe U14 og U16 Nordland.

Påmelding:

Alle påmeldinger gjøres via Minidrett; https://www.idrettsforbundet.no/
(Husk lisensnr. v/påmelding på løpere som har fylt 13 år.)
Påmeldingsfrist: Søndag 25. februar.

Startkontingent:

Kr. 140,- per renn.
Innbetales til kto.nr 4545 08 18635 på forhånd beregnet etter sendt påmeldingsliste. Etteranmeldte foretatt lagledermøte eller senere faktureres 50,-
Kvittering for betalt startkontingent forevises.

Lagledermøte:

Alle møter avholdes i Heishuset.

Heiskort:

Rennkort 3 dagers kr 450,- for løpere og ledere.
Rennkort 2 dagers kr 350,- for løpere og ledere.
Dagskort (1 dag) kr 200,- for løpere og ledere
Keycard (kr 100,-) i serien 08 kan brukes i anlegget.

Innkvartering:

Ordnes klubbvis.

Premieutdeling:

Premieutdeling for SL og SSL arrangeres i bakken etter avviklet renn lørdag.
Premieutdeling for SG arrangeres etter avviklet renn søndag.

Program

Fredag 2. mars

Slalåm – U10 og eldre

Lagledermøte kl. 15.00
Besiktigelse 1. omg for alle kl. 15.45 – 16.15
Start 1. omg kl. 16.30 for alle.

Besiktigelse 2. omg U12 og eldre 18.00 – 18.30
Start 2. omg ca 18.45

Lagledermøte for lørdagens SSL umiddelbart etter avviklet

Lørdag 3. mars

Storslalåm – alle klasser

Besiktigelse 1. omg for U12 og eldre: kl. 09.00 – 09.30
Start 1. omg kl 09.45

Besiktigelse 2. omg U12 og eldre: kl. 11.15
Start ca kl. 12.00

Besiktigelse for U10 og yngre kl. 13.30
2 omganger fortløpende

Lagledermøte for søndagens SL umiddelbart etter avviklet renn.
Programmet kan bli endret da vi samkjører NNM og overleverings VM-søknad/arrangement i byen.

Søndag 12.feb

Super G – U12 og eldre

Besiktigelse U12 og eldre kl. 09.00 – 09.45
Start kl. 10.15

BesiktigelseSG tilpasset U10 og yngre ca kl. 12.00 – 12.30
Start ca kl. 12.45

2.omganger fortløpende
Premieutdeling etter rennet.

Arrangementsansvarlig:

Yngve Pettersen, mob. 916 80 993

Rennleder:

Per Eilertsen, mob. 916 99 716

Teknisk Delegert:

Lisbeth Øgård, mob. 906 06 162

Påmeldingsansvarlig:

Per Eilertsen, mob. 916 99 716

Tidene for det oppsatte programmet kan bli forskjøvet, dette vil bli opplyst gjennom høytaleranlegget og ved oppslag i heishuset.
Vi ønsker alle løpere og ledere velkommen til Ankenes for nok en sportslig utfordring.

Med sportslig hilsen

Styret
Ankenes Alpinklubb