Barmarkssamlingen

Vi starter lørdag, 30 september, med frokost i hallen kl. 08.30.
Det blir trening i hallen for de minste, de største skal i tillegg i atletikksalen i Narvik.
Søndag er det frokost kl. 08.30, sykkeltur for de minste etterfulgt av ei kort uttøyingsøkt.

Overnatting for de minste i Villa Utsikten fra lørdag til søndag.

trening