Heiskort 2022/2023

Priser

 

2022/23

Voksen

 

Over 18år

Barn/ Ungdom

 

10-17år

Barn

 

Under 10 år

Sesongkort1900 kr1400 krGratis*
Dagskort300 kr200 krGratis*
Kveldskort200 kr150 krGratis*
Enkelttur80 kr Gratis*
Keycard100 kr100 kr100 kr

Familiekort (forutsetter lik bostedadresse). Inntil 2 voksne + 3 barn: 6300 kr.
Pr. ekstra barn utover dette: 1000 kr.

Utdrag fra Alminnelige vilkår ved kjøp og bruk av heiskort

  1. Anvendelse av heiskort

Ved kjøp av heiskort skal det fremgå hvilke heiser og nedfarter som er i drift.

  • Med mindre annet er bestemt er heiskort – unntatt klippekort,  punktkort og enkeltbillett – personlige og kan ikke overdras/lånes ut til andre. Overtredelse kan medføre at kortet inndras. Brukeren skal kunne legitimere at vedkommende  er rettmessig innehaver av kortet. Kortet skal uoppfordret vises ved kontroll.
  • Tapt kort erstattes kun med et nytt kort når personlige data er registrert i forbindelse med kjøp av heiskortet og det lar seg sperre. Anleggseier har anledning til å ta et administrasjonsgebyr i forbindelse med utstedelsen av nytt kort.

Skader på heiskort ved normal bruk gir rett til utstedelse av nytt kort.

6. Sanksjoner ved misbruk av heiskort eller overtredelse av alpinvettreglene

Kortholder er innforstått med at misbruk av heiskort, overtredelse av Alpinvettreglene, brudd på anvisninger i heiser og nedfarter, skikjøring i beruset tilstand m.v. kan medføre er inndragning/sperring av heiskort, ileggelse av tilleggsavgift/kontrollavgift, bortvisning fra anlegget og/eller politianmeldelse.

Med misbruk av heiskort menes bl.a. bruk av feil kort (voksne som benytter barnekort), kortet til en annen person, forfalsket kort, stjålet kort m.v

* Barn under 10 år gratis: gjelder til det året før de fyller 10 år. Dette gjelder likevel ikke ved deltakelse i renn.