Registrér dugnadstimer

Registrér dugnadstimer

Frist for innsending av dugnadstimene er senest 1 uke etter utført dugnad.

Send inn 1 skjema pr. dugnad. Du kan ikke registrere flere dager samtidig.