Villa Utsikten

Her kan du leie Villa Utsikten

 • Leietaker betaler 3000,- for et døgn. For å få tilgang til lokalet dagen i forveien, koster det 500,- ekstra.
 • Beløpet betales på forskudd til kontonr: 4545 08 18635.
  Kopi av kvittering/kontoutskrift må forevises før leietaker mottar nøkkel. Kan også sendes på mail.
 • Leietaker skal selv fysisk være tilstede når lokalet benyttes i leieperioden.
 • Leietaker er selv ansvarlig for å søke kommunen om eventuell skjenkebevilling.
 • Leietaker er ansvarlig for bygning og inventar under leieperioden.
 • Leietaker er også selv ansvarlig for privat utstyr som blir brukt/oppbevart i Villa Utsikten.
 • Uro eller støy som kan forstyrre beboerne i nærområdet av Villa Utsikten, er ikke tillat, jfr. Naboloven.
 • Leietaker er pliktig til å rydde og gjøre rent etter seg, både ute og inne.
  Søppel må leietaker ta med seg.
 • Vi praktiserer 25 års aldersgrense for leie av Villa Utsikten.
 • Der tillates ikke at f.eks. foreldre skriver kontrakt på vegne av sine barn som er under aldersgrensen.
 • Før leietaker forlater huset, må det påses at dører og vinduer er stengt.
 • Nøkkelen til Villa Utsikten må leveres tilbake senest kl 16.00 neste dag ved døgnleie.
 • Hvis noen av punktene brytes, Vil leietaker kunne stilles økonomisk ansvarlig.
 • Ved avbestilling av leie senere enn 7 dager før skal 50% av leiebeløpet betales.
  Avbestilling senere enn 1 døgn før skal hele leiebeløpet betales.
 • Avbestilling og evt bestilling meldes til Tina Raunholm, tlf 913 90 513, evt mail: booking@ankenesalpin.no
Vi gjør oppmerksom på at i alpint sesongen leies ikke Villa Utsikten ut på grunn av kafè drift.