Villa Utsikten

Klikk her for å leie Villa Utsikten

VILKÅR FOR LEIE.

Betaling.
Innbetaling må foretas til kontonr:  4545.08.18635 innen 7 dager før leieforholdets oppstart. Kvittering sendes på sms/e-post før nøkkel overleveres. Ved innbetaling etter fristen garanteres ikke lokalet.
 
Utleiers plikter.
Leietaker skal selv fysisk være til stede når lokalet benyttes.
 
Leietaker skal være fylt 25 år på tidspunktet for leieforholdet.
 
Ordensreglene må overholdes. Jf. Vedlegg.
 
Leietaker må melde fra dersom lokalene ikke er i tilfredsstillende stand snarest etter overtakelse.
 
Etter endt arrangement skal leier påse at lokalet i sin helhet leveres tilbake i samme rengjort stand som ved overtakelsen. Dette gjelder også rydding av uteområdet.
 
Leietaker skal straks melde eventuell skade til utleier.
 
Leietaker er selv ansvarlig for eget utstyr som blir brukt/oppbevares i lokalet.
 
Leietaker er selv ansvarlig for å søke kommunen om eventuell skjenkebevilling.
 
Før lokalet forlates, må det påses at alle dører og vinduer er stengt.  
 
Nøkkelen skal leveres tilbake iht avtale i kontrakt / med kontaktperson.
 
Fremleie er ikke tillatt. Heller ikke leie for egne barn under aldersgrensen.
(Unntak; barnebursdag.)
 
Avbestilling:
Ved avbestilling senere enn 7 dager før leieforholdets start skal 50% av leiebeløpet betales.  
 
Ved avbestilling senere enn 3 dager før leieforholdets start skal hele leiebeløpet betales.
 
Erstatningsansvar:  
Dersom lokalet er i en slik forfatning at det må foretas ekstra rengjøring/rydding vil leietaker bli fakturert med kr 750,- pr time det tar for oppretting.
 
Leietaker er ansvarlig for skader på lokalet, inventar og utstyr som voldes i tidsrommet leietaker leier lokalene.
 
Ved tap av utlevert nøkkel er leietaker økonomisk ansvarlig for eventuell utskifting av låser i anlegget.
 
Force Majeure:
Utleier kan annullere leieforholdet dersom det inntreffer en ekstraordinær situasjon regnet som force majeure.
 
Ved booking av Villa Utsikten aksepteres vilkårene og ordensreglene for utleie.
 
Spørsmål rettes til ansvarlig for utleie:
Tina Fagerjord Raunholm.  
Tlf: 91390513 / Epost: Booking@ankenesalpin.no
 
 
ORDENSREGLER VED LEIE.


Røyking innendørs er ikke tillatt.

Det er ikke tillatt å feste skruer, spiker, stifter, tape, eller lignende i vegger/tak eller generelt i lokalet. Allerede oppsatte kroker skal benyttes ved behov for feste.

Glitter, konfetti o.l er ikke tillatt å bruke verken innendørs eller utendørs.

Ingenting av lokalets inventar skal lånes hjem.

Vis hensyn til naboer – ikke spill høy musikk utendørs. Hold vinduer og dører lukket etter 23.00

Etter endt arrangement, før tilbakelevering skal følgende gjøres:

• – Dra frem møbler, støvsug og vask gulv – husk gang, kjøkken og teppegulv!

• – Vask av samtlige bord uavhengig av om det har vært tildekket av duk.  

• – Sjekk stoler – ved gris, vask.

• – Vask aller flater – kjøkkenbenk, skap og skuffe-fronter, ovntopp osv. Husk vegg bak vask.

• – Sørg for at kopper, glass, fat og bestikk er rent, og tørt etter steam og plassèr på sin plass.

• – Er annet utstyr brukt – sjekk at det ser greit ut.

• – Vask toalett, vask og gulv i toalettrommene. Sett i ny søppelpose.

• – Gå over gulvet for å se at alt er blitt med under vasking (ballongrester, korker o.l)

• – Dersom ikke annet er avtalt skal bord og stoler tilbake slik som oppsatt ved overtakelse.

• – Heng våte mopper og tuer på tørkestativ, å plassèr under varmepumpe.

• – Tøm steamer helt for vann – vask innvendig, stopp vanntilførsel, slå av. (se veil.)

• – Har dere brukt flagg – husk å ta inn.

• – Sjekk at kaffetraktere er avslått.

• – Sjekk at samtlige vinduer er låst, også på toalett, kjøkken, og verandadør.

• – Ønsker dere å donere pant, kan dette settes igjen – da norsk pant og ikke glassflasker.

• – Ta med søppel hjem – vi trenger heller ikke plastposer, ta det hjem.

• – Ta en runde utenfor – det skal ryddes for søppel, sneiper, tomgods o.l (Husk parkeringa)

• – Lås ytterdør, og lever nøkkel som avtalt.
 
Vi gjør oppmerksom på at i  -alpinsesongen- har klubben fortrINNSRETT på Villa Utsikten til egne arrangement og kafèdrift. INNEN 7 DAGER FØR UTLEIE KAN DIN LEIE BLI KANSELLERT. DU VIL ISÅFALL BLI KONTAKTET.